Over Ons

Zwermers is een Tilburgs performance-gezelschap van eigengereide makers dat locatiegerichte, interdisciplinaire performance maakt. Het gezelschap is in Tilburg geworteld en zwermt graag (inter)nationaal uit. Zwermers wil verbeeldingskracht en flexibiliteit stimuleren op het gebied van ‘mens-zijn’; hoe we ons als mens verhouden tot het zelf en de context waarin we leven. Door grote vragen rondom identiteit in een tastbare en herkenbare omgeving te plaatsen wil Zwermers de veelkleurigheid van de mens vieren.

De afgelopen jaren speelde Zwermers meerdere malen in De Nieuwe Vorst, in de Studio van Theaters Tilburg, op het Tilburgse festival ‘Kaapstad’, in de Tolhuistuin in Amsterdam, op festival Over ‘t IJ en al vier jaar in het straattheaterprogramma van Oerol. De performance Pan~// Catwalk van Zwermers was in 2020 en 2021 geboekt door onder andere het hoofdprogramma van Oerol, Theater op de Markt (BE), Theater an der Glocksee (D) en Fringe Festival Istanbul. 

Het gezelschap werd en wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant (kennisvoucher en Impulsgelden), Prins Bernhard Cultuurfonds, het Makersfonds (2017 en 2019) en ontvangt sinds 2021 structurele ondersteuning van Gemeente Tilburg.

‘De commissie is lovend over de eigenzinnige, anarchistische houding die Zwermers hanteert. Ook de missie van het gezelschap is in de ogen van de commissie prikkelend en passend bij deze tijd. De producties die Zwermers tot stand heeft gebracht zijn artistiek interessant en de educatie- en buurtprojecten spreken tot de verbeelding. (…) De commissie vindt de actieve manier waarop het gezelschap aan de weg timmert prijzenswaardig.’
Uit: advisering Adviescommissie BrabantStad 2021-2024

VEILIGE Werkomgeving

Zwermers wil als gezelschap en werkgever op een verantwoorde wijze invulling geven aan haar taken om zorg en veiligheid te bieden aan haar medewerkers, hier vallen werknemers in loondienst en zzp’ers onder, als ook vrijwilligers, deelnemers en andere betrokkenen.

• • •

(On)gewenst gedrag

Mocht je tijdens het werken met Zwermers te maken krijgen met ongewenst gedrag en hier hulp of begeleiding bij willen, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Anne-Marie via anne-marie@zwermers.nl

Zij kan een luisterend oor bieden en begeleiding bij bemiddeling of andere vervolgstappen. Ook kun je je wenden tot elk lid van het Zwermers-kernteam bij wie jij je vertrouwd voelt, via: inez@zwermers.nlpaul@zwermers.nl, wouter@zwermers.nl of sander@zwermers.nl.

Met meldingen van ongewenst gedrag wordt uiterst zorgvuldig omgegaan ter bescherming van zowel degene die de klacht indient als degene tegen wie de klacht is ingediend. Meldingen van ongewenst gedrag worden enkel anoniem geregistreerd voor een jaarlijkse rapportage aan de directie.