Jaarverslag en Beleidsplan

Stichting Zwermers
RSIN: 62128469

Bestuurders:

Inez Wolters
Paul van de Waterlaat

Raad van toezicht leden:

Anne-Marie Hartog , voorzitter
Paula Wester, secretaris
Marjo Dirks, penningmeester
Jan van Buul
Eva van Pelt

Jaarverslag-Zwermers-2019

Jaarverslag-Zwermers-2020

Jaarverslag-Zwermers-2021

Balans en staat van baten en lasten 2020

Jaarrekening 2021

Het gezelschap onderschrijft de Code of Governance en volgt die. Het bestuur opereert onafhankelijk, onbezoldigd en stelt zich positief kritisch op ten opzichte van het artistieke team teneinde ideeën te borgen en het artistieke gedachtegoed goed uit te kunnen dragen. Lees meer over de code op governancecodecultuur.nl.

Zwermers hecht waarde aan een eerlijk en duurzame omgang met budgetten. Waarbij naast transparantie en fair pay ook aandacht is voor hergebruik, tweedehands materialen en recyclen. Lees meer over de code op: fairpracticecode.nl

Zwermers streeft naar inclusiviteit en onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Zowel artistiek inhoudelijk, als in de samenstelling van de gehele crew, wat betreft gender, seksuele geaardheid, leeftijd, culturele of etnische afkomst en sociaaleconomische status. Thematisch werkt Zwermers rond gender en identiteit en focust het zich op de kleurrijke mens, dat wil zeggen: álle mensen. Lees meer over de code op: codeculturelediversiteit.com/