Over Ons

Stichting Zwermers is een Tilburgs performance-gezelschap van eigengereide makers dat locatiegerichte, interdisciplinaire voorstellingen maakt. Het gezelschap is in Brabant geworteld en zwermt graag (inter)nationaal uit. Het behoort tot de artistieke kernwaarden van Zwermers om een blijvende open dialoog te voeren met zowel publiek als collega makers/artiesten. Het nomadische karakter van het gezelschap onderstreept deze kernwaarde. Door uit te zwermen doet het gezelschap nieuwe kennis en inspiratie op. Thuis in Brabant deelt Zwermers deze nieuwe kennis en inspiratie in de vorm van artistiek onderzoek met haar achterban. Dit zorgt voor een bijzonder hechte band tussen Zwermers en haar Brabantse achterban. Met nieuw ‘af’ werk, speelt Zwermers inmiddels van lokaal tot (inter)nationaal en het gezelschap wil dit de komende jaren verstevigen en verduurzamen.